05.62 Tijdelijke werkinrichting Print dit controleplan in PDF

Volgende pagina Ľ

Controleplan 05.62

Tijdelijke werkinrichtingInleiding
Tijdelijke werkinrichting Met tijdelijke bemaling wordt in dit kader bedoeld een bemaling die noodzakelijk is om een project, of een gedeelte van een project, te kunnen realiseren. We gaan ervan uit dat de architect vooraf weet dat een tijdelijke bemaling noodzakelijk is en dat heeft vertaald in het bestek. Het komt echter ook voor dat de aannemer onverwacht wordt geconfronteerd met een hoge (grond- of regen-)waterstand waardoor hij niet in staat is om bepaalde werkzaamheden te kunnen verrichten. Ook in dat geval krijgt de bouwbegeleider te maken met tijdelijke bemaling. Het vergunningstraject is een zeer tijdrovend en soms erg kostbaar gebeuren. Het komt zelfs voor dat een opdrachtgever, nadat hij was geconfronteerd met de kosten voor de vergunningen, besluit om een damwand te slaan om zijn project en vervolgens de grond binnen de damwand heeft verwijderd. Daarna is een bodemafsluiting van onderwaterbeton gemaakt. Na verharding wordt het water weggepompt. Hiermee wordt aangegeven dat een zorgvuldige afweging moet worden gemaakt nadat alle consequenties bekend zijn.

 

 

Volgende pagina Ľ
 


Op het gebruik van de controleplannen zijn de Voorwaarden van Centraal Bureau Bouwbegeleiding van toepassing.
© 2018 Controleplannen.nl